17h40, Ngày 31/03/2020
 

Bồn nước Sơn Hà đứng

 
Bồn nước Inox Sơn Hà đứng 1.200

2.950.000 VNĐ

   
Bồn nước Sơn Hà 3000 lít - Φ 1380

7.990.000 VNĐ

   
Bồn nước Sơn Hà đứng 1.500l-D1140

4.150.000 VNĐ

   
Bồn nước Sơn Hà đứng 1.500l-D960

4.250.000 VNĐ

 
 
Bồn nước Sơn Hà 2500L-Φ 1380

7.050.000 VNĐ

   
Bồn nước Sơn Hà 4000L-Φ 1420

9.880.000 VNĐ

   
Bồn nước Sơn Hà đứng 1000

2.940.000 VNĐ   2.650.000 VNĐ

   
Bồn nước Sơn Hà đứng 2000

6.560.000 VNĐ   5.350.000 VNĐ

 
 
Bồn nước Sơn Hà đứng 3000L

7.200.000 VNĐ

   
Bồn nước Sơn Hà đứng 4500L

1 VNĐ

   
Bồn nước Sơn Hà đứng 500L

1.800.000 VNĐ

   
Bồn nước Sơn Hà đứng 700

2.100.000 VNĐ

 

 

Nhận xét

Không có bài viết nào được tìm thấy

 
Đang tải...