03h03, Ngày 02/03/2017

Giá sản phẩm khuyến mãi

 
1.  Bình nước nóng lạnh Olympic Hitech 30L

2.400.000 VNĐ   1.800.000 VNĐ

   
2.  Bình nước nóng lạnh Olympic Hitech 20L

2.290.000 VNĐ   1.690.000 VNĐ

   
3.  Bình nước nóng lạnh Olympic Hitech 15L

2.150.000 VNĐ   1.550.000 VNĐ

 
 
4.  Bình nước nóng olympic ngang 30L Nova

2.650.000 VNĐ   2.100.000 VNĐ

   
5.  Bình nước nóng Olympic ngang 20L Nova

2.500.000 VNĐ   1.900.000 VNĐ

     
Đang tải...